top of page

Bio potraviny - ano nebo ne?

Aktualizováno: 2. 4. 2020

Žijeme ve světě mnoha nálepek - eko, bio, paleo, makro, dia... Co přesně znamená označení bio, z jaké vychází fylozofie a proč bio produkty mnohdy vypadají a stojí jinak, než ty konvenční?


Co znamená bio?

V první řadě si vyjasníme, co to vlastně bio potravina je. Bio potravina je produktem ekologického zemědělství, který je vypěstován s ohledem na šetrné zacházení s přírodou. Při pěstování se nepoužívají pesticidy, umělá hnojiva a geneticky modifikované organismy. Hospodářská zvířata jsou chována s ohledem na jejich přirozené fyziologické potřeby a bez přikrmování antibiotiky a preventivními léky. Ekologické zemědělství mimo jiné zahrnuje i odlišné pěstitelské postupy. Ekologickým podnikatelem je osoba, která je evidována podle zákona o zemědělství a hospodaří na ekofarmě. Ministerstvo zemědělství je příslušným orgánem upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů podle předpisů Evropské unie. Celní úřad je orgánem provádějícím kontrolu dovozu produktů ekologického zemědělství ze třetích zemí.


Značení ekologické produkce


Logo EU pro ekologickou produkci:


Národní označení:

Biopotraviny vyprodukované v České republice musí být označené jak národním logem (biozebrou), tak i evropským logem. Biopotraviny z dovozu mohou být označeny biozebrou, ale nemusí.

Certifikovat je možné také veřejná stravovací zařízení, která nabízejí jídla z bio surovin a také bio krmiva pro zvířata v zájmovém chovu (domácí mazlíčky).


Dá se označení bio věřit?

Vždy a všude se najdou výjimky nepoctivých lidí a firem. Vzhledem k poměrně náročnému systému certifikace, pravidelným kontrolám a jasným požadavkům na produkci bio potravin se ovšem podle většiny odborníků značce „bio“ věřit dá. Důležité je zkontrolovat si označení potraviny, která by měla odpovídat způsobu certifikace.


Cena

Jsou bio potraviny drahé, nebo jsou naopak konvenční potraviny nepřirozeně levné? Důvodem nízké ceny konvenčních potravin může být využívání náhražek a nekvalitních surovin. Přece jen když je něco pěstováno a vyráběno poctivě, bez zbytečného urychlování a za dodržení respektu k přírodě, bude i cena odpovídat kvalitě. Cena za bio produkt také reflektuje celý ekologický proces (kdy se vyrobí menší množství objemu zboží), certifikace a udržitelné principy. Otázkou tedy může být spíše – proč jsou konvenční potraviny tak levné a není to nakonec nepřirozené? V některých případech může být samozřejmě cena za bio produkty vyrovnaná, nebo dokonce levnější.


Proč často bio potraviny vypadají jinak, než jsme zvyklí u konvenčních?

Občasná negativní kritika na vzhled bio potravin může narážet na velikost, tvar, nebo barvu produktu. Bio ovoce možná není na první pohled tak lákavé, jako to naleštěné v supermarketu. Sušené ovoce má možná hnědou barvu, místo lákavé zářivé. Důvodem je opět způsob, jakým bio potraviny vznikají. Při jejich vzniku se nepoužívají pesticidy, barviva, ani dochucovadla. Kvalita ovšem přímo nesouvisí se vzhledem. Bio potraviny naopak umožňují konzumovat pouze samotný produkt bez zbytečné konzumace nechtěných přídatných látek. Opět je zde spíše otázka, zda nevypadají bio potraviny normálně a ty konvenční nepřirozeně. V přírodě totiž málokdy najdeme totožně velká jablka, stejně zahnuté banány, nebo vše stejně barevné bez odchylek.


Kde bio potraviny sehnat?

V dnešní době není nákup bio potravin nic složitého. Jasně, možná neseženete všechny bio potraviny v každém supermarketu, ale když jste jen trochu aktivní, nemusíte hledat dlouho. Samozřejmě je možné využít farmářské trhy a stánky, které garantují bio produkci, klasické obchody, kde si vyhledáte označení „bio“ a zkontrolujete si označení, obchody se zdravou výživou, drogerie (DM), nebo farmářské obchody. Česká republika je země e-shopů, které také můžete využívat. Například Rohlík nabízí poměrně širokou škálu bio potravin, existují služby jako Fresh bedýnky, nebo Svět bedýnek, které vozí produkty od bio zemědělců a farmářů. Lze využít specializované e-shopy (například CountryLife - https://www.countrylife.cz/biopotraviny).


Výhody a nevýhody nákupu bio potravin

Nevýhody:

- neseženete všude

- vyšší cena

- kratší trvanlivost (v některých případech)


Výhody:

- nekonzumujete zbytečné škodlivé látky a zbytky pesticidů

- podporujete férové farmáře a zemědělce

- podporujete přirozenou produkci a respektujete přírodu

- lepší chuť a vůně

- větší obsah prospěšných látek (například omega‑3-mastných kyselin)


Zdroje:

Zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin

Co jsou biopotraviny? | CelostniMedicina.cz. CelostniMedicina.cz | Informační server o zdraví [online]. Copyright © 2001 [cit. 01.04.2020]. Dostupné z: https://www.celostnimedicina.cz/co-jsou-biopotraviny.htm

KEZ o.p.s. online – Kontrola ekologického zemědělství

Loga a značení (Zemědělství, eAGRI). [online]. Copyright © 2009 [cit. 01.04.2020]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/dokumenty-statistiky-formulare/loga-a-znaceni/

bottom of page